Święty Stanisław od Jezusa i Maryi Papczyński

WYBIERZ ZDJĘCIE

Ludzie i miejsca zwi?zane ze Stanis?awem Papczy?skim

Lubocz—stara kapliczka w centrum wsi. Dawna Lubocza, miejsce pobytu o. Stanisława po odejściu od pijarów. W tej miejscowości znajdował się dwór rodziny Karskich w którego kaplicy we wrześniu 1671 o. Papczyński przyoblekł się w biały habit, deklarując wolę założenia Zakonu Niepokalanej.