Święty Stanisław od Jezusa i Maryi Papczyński

WYBIERZ ZDJĘCIE

Ludzie i miejsca zwi?zane ze Stanis?awem Papczy?skim

Współczesny widok fasady kościoła pijarów w Prievidzy na Słowacji. Powyżej widok wnętrza świątyni.