Święty Stanisław od Jezusa i Maryi Papczyński

WYBIERZ ZDJĘCIE

Ludzie i miejsca zwi?zane ze Stanis?awem Papczy?skim

Litografia z drugiej połowy XIX w. z wyglądem Kazimierza w Krakowie. O. Papczyński przebywał tu jako pijar od połowy września 1669 r. do stycznia 1670. Po opuszczeniu pijarów zamieszkał ponownie w Kazimierzu w rezydencji biskupiej. Wówczas to przez krótki okres czasu o. Stanisław był na krakowskim Kazimierzu moderatorem bractwa Niepokalanego Poczęcia NMP przy kościele św. Jakuba.