Święty Stanisław od Jezusa i Maryi Papczyński

WYBIERZ ZDJĘCIE

Ludzie i miejsca zwi?zane ze Stanis?awem Papczy?skim

Warszawa—kościół dominikanów. Tu o. Stanisław często głosił kazania. Przed tą też świątynią około 1655 roku miało miejsce następujące zdarzenie. Pewnego dnia Stanisław wracał z miasta do domu wraz z Józefem Starckiem. W pobliżu kościoła dominikanów natknęli się na żołnierza szwedzkiego, z którym Stanisław podjął dyskusję na temat wiary. Ten nie mogąc znieść napomnień do nawrócenia, rzucił się z mieczem na zakonników. O tym zdarzeniu szczegółowo pisał później Papczyński: „Socjusz (chociaż był Niemcem) zbiegł, a ja padłem na kolana i nadstawiłem kark do ścięcia, ale Opatrzność Boźa zrządziła, źe nie odniosłem żadnej rany, chociaż trzykrotnie zostałem bardzo mocno uderzony, co sprawiło mi wielki ból, który odczuwałem przez prawie półtorej godziny".