Święty Stanisław od Jezusa i Maryi Papczyński

WYBIERZ ZDJĘCIE

Ludzie i miejsca zwi?zane ze Stanis?awem Papczy?skim

Warszawa—kościół jezuitów, w którym znajduje się obraz Matki Boskiej Łaskawej.