Święty Stanisław od Jezusa i Maryi Papczyński

WYBIERZ ZDJĘCIE

Ludzie i miejsca zwi?zane ze Stanis?awem Papczy?skim

Podegrodzie—stara drewniana chata przypominająca dawne budownictwo, znajdująca się w sąsiedztwie posesji Papków, rodziców o. Stanisława.