Święty Stanisław od Jezusa i Maryi Papczyński

WYBIERZ ZDJĘCIE

Ludzie i miejsca zwi?zane ze Stanis?awem Papczy?skim

Warszawa—obraz Matki Boskiej Łaskawej, dawniej znajdujący się w kościele pijarów. O. Papczyński jako pijar był moderatorem bractwa maryjnego, które szczególną czcią otaczało ten wizerunek.