Święty Stanisław od Jezusa i Maryi Papczyński

WYBIERZ ZDJĘCIE

Ludzie i miejsca zwi?zane ze Stanis?awem Papczy?skim

Rzeszów—kościół i kolegium pijarów. Tu o. Papczyński pracował jako nauczyciel retoryki.