Święty Stanisław od Jezusa i Maryi Papczyński

WYBIERZ ZDJĘCIE

Ludzie i miejsca zwi?zane ze Stanis?awem Papczy?skim

Litografia z drugiej połowy XIX w. przedstawiająca kościół i klasztor franciszkanów, pw. św. Antoniego w Warszawie. To tu o. Papczyński studiował teologię od 1655 do 1656 roku. W owym czasie kościół i klasztor były drewniane. Konstrukcję murowaną rozpoczęto w 1671 r.