Święty Stanisław od Jezusa i Maryi Papczyński

WYBIERZ ZDJĘCIE

Ludzie i miejsca zwi?zane ze Stanis?awem Papczy?skim

Warszawa—kościół garnizonowy, dawniej kościół pijarów z 1660 r. W kolegium pijarów istniejącym przy tej świątyni, o. Papczyński w latach 1663-67 pełnił funkcje wykładowcy, kaznodziei, spowiednika, moderatora Bractwa Matki Bożej Łaskawej. Jest także prefektem w kolegium oraz dwukrotnie czasowym zastępcą miejscowego przełożonego.