Święty Stanisław od Jezusa i Maryi Papczyński

WYBIERZ ZDJĘCIE

Ludzie i miejsca zwi?zane ze Stanis?awem Papczy?skim

Podoliniec—wnętrze kościoła z wielkim obrazem przedstawiającym św. Stanisława biskupa.