Święty Stanisław od Jezusa i Maryi Papczyński

WYBIERZ ZDJĘCIE

Ludzie i miejsca zwi?zane ze Stanis?awem Papczy?skim

Podoliniec—kościół i kolegium pijarów z roku 1642. Ojciec Papczyński wielokrotnie przebywał w tym miejscu.