Święty Stanisław od Jezusa i Maryi Papczyński

WYBIERZ ZDJĘCIE

Ludzie i miejsca zwi?zane ze Stanis?awem Papczy?skim

Jarosław—kościół i kolegium jezuitów. W tym kolegium o. Stanisław studiował od połowy maja do końca lipca 1646 r.