Święty Stanisław od Jezusa i Maryi Papczyński

WYBIERZ ZDJĘCIE

Ludzie i miejsca zwi?zane ze Stanis?awem Papczy?skim

Obelisk w Podegrodziu upamiętnia miejsce w którym stał dom rodzinny
o. Papczyńskigo.