Święty Stanisław od Jezusa i Maryi Papczyński
English Polski Deutsch Español Françias Italiano Português

Kalendarium procesu beatyfikacyjnego

1705 

o. Mansueto Leporini OFM pisze pierwszą biografię o. Stanisława Papczyńskiego, Życie Założyciela

1751 

o. Kazimierz Wyszyński jako prokurator zgromadzenia udaje się do Rzymu i tam podejmuje pierwsze kroki zmierzające do wszczęcia procesu beatyfikacyjnego o. Papczyńskiego. Nawiązuje kontakt z adwokatem Alegianim, który daje mu instrukcje, jak prowadzić proces; przygotowują też obaj projekt interrogatoriów i artykułów procesu

1754 

o. Wyszyński pisze Życiorys o. Stanisława Papczyńskiego

1767 

dnia 1 stycznia generał zakonu mariańskiego Jacek Wasilewski mianuje o. Ludwika Zapałkowicza prokuratorem do prowadzenia sprawy

1767 

dnia 9 kwietnia bp Teodor Czartoryski deleguje bp. Józefa Załuskiego do prowadzenia procesu, dając mu do pomocy dwóch sędziów i promotora fiskalnego

1767 

dnia 10 czerwca w Warszawie I sesja Poznańskiego Informacyjnego Procesu Beatyfikacyjnego o. Stanisława od Jezusa i Maryi Papczyńskiego

1767 

dnia 26 września następuje przerwanie procesu z powodu uwięzienia przez Moskali bp. Józefa Załuskiego, przewodniczącego trybunału

1768 

dnia 1 stycznia nominacja nowego przewodniczącego trybunału Antoniego Okęckiego i kontynuacja procesu

1769 

dnia 4 października zakończenie procesu, przesłanie akt do kongregacji rzymskiej

1772 

opracowanie przez adwokata Informatio i Summarum

1775 

Animadversiones Fidei Promotoris (zarzuty Promotora Wiary)

1775 

dnia 15 lipca Kongregacja Rytów wydaje dekret aprobujący pisma o. Papczyńskiego

1775 

odpowiedzi adwokata Alegiani na zarzuty Promotora Wiary, które jednak okazały się niewystarczające

1952 

mianowanie postulatora przez Kapitułę Generalną Marianów

1977 

opublikowanie w Rzymie nowego opracowania pt. Stanislai a Iesu Maria Papczyński etc, Positio super introductione causa

1977 

dnia 23 listopada opublikowanie Relatio et vota z posiedzenia konsultorów-historyków

1990 

opublikowanie dodatkowych informacji i wyjaśnień pt. Informatio

1990 

dnia 8 października orzeczenie Kongregacji do Spraw Świętych dotyczące prawidłowości prowadzonego w XVIII w. procesu

1991 

dnia 22 stycznia opublikowanie Relatio et vota z zebrania konsultorów-teologów

1991 

opublikowanie dodatkowych wyjaśnień Explicationes ad adnotationes Congressus Peculiaris super Virtutibus dies 22 ianuarii habiti

1992 

dnia 13 czerwca Ojciec Święty Jan Paweł II upoważnił Kongregację Spraw Świętych do ogłoszenia Aktu heroiczności cnót Ojca Stanisława od Jezusa i Maryi Papczyńskiego

2006 

dnia 16 grudnia Ojciec Święty Benedykt XVI upoważnił Kongregację Spraw Świętych do ogłoszenia dekretu o cudzie za przyczyną Czcigodnego Sługi Bożego Stanisława Papczyńskiego, założyciela Zgromadzenia Księży Marianów